4.5 C
București
miercuri, februarie 1 2023
București 5.17°C
01 februarie 2023

Şefii IPJ Gorj, acoperiţi de ofiţerii anticorupţie din MAI

- Advertisement -spot_img

Situaţia de la Inspectoratul de Poliţie Gorj este una cât se poate de specială. Evidentă şi singulară în tot teritoriul ţării, iar asta nu doar în virtutea factorilor politici hotărâtori, ci şi a mediului economic din judeţ, la cârma instituţiei, doi din cei trei comisari şefi au probleme mari cu legea. Cel de-al treilea şi-a câştigat la finele anului trecut în instanţă dreptul de a-şi păstra funcţia ocupată prin concurs după ce a fost îndepărtat abuziv de la conducere de baronul cu epoleţi. Cu toate acestea, şefii din minister şi din IGPR nu fluieră a pagubă când vine vorba de ei ba chiar sunt acoperiţi de Direcţia Generală Anticorupţie.

IPJ Gorj este singura instituţie de Poliţie din ţară care are tresele murdare. Foarte murdare. Indiferent cine s-ar afla la conducerea Poliţiei Române sau a Ministerului Afacerilor Interne, dar cu atât mai mult la Palatul Victoria şi oricâte fapte penale ar comite, comisarul Viorel Salvador Caragea de la conducerea IPJ Gorj este ţinut în funcţie cu orice preţ. Chiar şi când calcă pe cadavre. „În calitate de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, comisarul şef de poliţie Caragea Viorel Salvador a fost sancţionat disciplinar, la data de 23.08.2013, cu ” diminuarea drepturilor salariale cu 10% pe o perioadă de 2 luni”, pentru încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii”, ne-au comunicat oficialii IGPR, însă baronul cu epoleţi din Gorj este singurul ofiţer din ţară împotriva căruia există cele mai multe plângeri şi cercetări penale. Instrumentarea lor de Parchet se soldează, cel mai adesea, cu NUP.

O familie perfectă: ea stărpeşte corupţia, el adjunct la Inspectorat

Despre gravul conflict de interese de la conducerea IPJ Gorj între unul din adjuncţii baronului de Gorj,  comisar Daniel Feţeanu şi soţia acestuia, Delia nu s-a vorbit deloc până acum. „Comisarul de poliţie Feţanu Daniel îndeplineşte atribuţiile funcţiei de adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, iar începând cu data de 27.09.2013, comisarul şef de poliţie Frăţilescu Ion ocupă, de asemenenea funcţia de adjunct al şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj. Pe de altă parte, soţia lui Feţeanu, inspector de poliţie Delia Simona Feţeanu, îşi desfăşoară activitatea la Serviciul Judeţean Anticorupţie Gorj din cadrul DGA de la data de 01.11.2007 pe linie de muncă prevenire şi relaţii cu publicul” ne-au comunicat cele două instituţii care au făcut posibil acest joc interesant de culise. Potrivit lui Iulian Surugiu, preşedinte al Sindicatului Naţional al Agenţilor  de Poliţie, acesta ne-a declarat: „nu că este grav, este foarte grav acest fapt, dar cum multe alte mizerii de acest gen se întâmplă şi prin alte locuri din  ţară, unde, de pildă, un şef de poliţie de la un alt Inspectorat de Poliţie îşi trimite subalterni la cercetări direct la soţia sa care e procuror şi-i ameninţă fără probe, e destul de greu să le vii de hac!”. Referitor la acest aspect, fostul şef al DGA, chestorul Arion Ţigănaşu ne-a declarat: „Şi ce să le facă acum, să-i dea afară? S-or fi căsătorit de dinainte, când nu erau în aceste poziţii”.

Ofiterul Daniel Feteanu

Cel puţin ciudat este faptul că, ambele instituţii implicate în acest caz, Direcţia Generală Anticorupţie şi IPJ Gorj aveau câteva lipsuri pe care doar la sesizarea noastră cele două instituţii le-au corectat din mers. Nici declaraţia de avere a soţiei lui Feţeanu şi nici poziţia comisarului Ion Frăţilescu, celălalt adjunct al IPJ Gorj, nu se regăseau pe site-ul oficial al instituţiilor sus menţionate.

ipj gj

- Advertisement -spot_img
Noutati
Related news
- Advertisement -spot_img

5 COMENTARII

 1. felicitari pt articol si curajul de a mai scrie cineva despre ipj gorj condus de caragea sau baronul cu epoleti.caragea seful IPJ GORJ este reprezentantul coruptiei, incompetentei si abuzurilor. a transfornat ipj gj intro afacere de familie, sunt promovati numai supusi lui oameni de afaceri cu bani, firme prin interpusi, soacre, soti, cu contracte de miliarde la banul public. exemlu seful de la economic cu afaceri de sute de miliarde ale firmei elsimida in minerit si termocentrale .toate promovarile le face fara un adevarat examen, participa omul si locul, asta dupa ce omul are girul sau si a achitat taxa de examen. Daca asemenea oameni mai sint in politie,ar fi cazul ca d-ul stroe sa faca curatenie urgent!…. Veniti la Gj d-lor ziari?ti ca aici e caracati?a ?i mafia în poli?ie,aici sunt mul?i bani din minerit ?i termocentrale din care se înfruct? acest baron de nu i mai ajunge nimeni la nas,a citizat la liderii PDL de au nenorocit politia.RU?INE cu astfel de tablagii cu nu fac cinste uniformei. felici tari pt. articol si continuati investigatia de demascare a acestui condeescu al politiei gorjene ,care rezista sub toate guvernele datorita taxelor imense pe care le achita …dl ministru trebuie sa ia urgent masuri cu acest tablagiu de la circulatie ajuns peste noapte seful politiei ,aceasta fiind o palarie prea mare pentru un creier atat de mic… …amenintarea si santajul sant la ordinea zilei

 2. VOD? CARAGEA GORJANUL

  A?a cum ar?tam anterior, domnul Salvador î?i face praf principalii colaboratori ?i pe ?efii de subunit??i, consider?m noi de teama ca nu cumva ace?tia s?-l pun? în inferioritate prin competen?a lor.

  P?i domnilor dac? domnul Caragea î?i maltrateaz? poli?i?tii din conducerea unit??ii, ce s? mai vorbim de poli?i?tii de rând care sunt h?r?ui?i peste m?sur?.

  Este greu pentru acest domn s? în?eleag? faptul c? h?r?uirea este una dintre cele mai dure manifest?ri agresive de la locul de munc?. H?r?uirea moral? la locul de munc? are în vedere un comportament ira?ional, repetat, fa?? de un poli?ist sau un grup de poli?i?ti, care pân? la urm? constituie un risc pentru s?n?tatea lor. Îi putem spune acestui „om” c? h?r?uirea moral? la locul de munc? ?i îndeosebi la IPJ Gorj, se datoreaz? exercit?rii abuzive a func?iei pe care din p?cate o exercit? la nivelul inspectoratului.

  La aceast? unitate când te-a luat în colimator „?eful”, pentru c? nu ai percutat la inep?iile lui, oricât de mult munce?ti, niciodat? nu faci destul iar ceea ce nu faci este întotdeauna mai important decât ceea ce faci. A?a se face c? fiec?rui poli?ist i se caut? nod în papur?. Nu ?tim dac? a sc?pat cineva de tradi?ionalele jigniri ?i înjur?turi ale „?efului”.

  Consider?m c? tot ce se întâmpl? la Gorj este favorizat de comportamentul agresiv al „?efului”, lipsa de respect fa?? de poli?i?ti, stresul meseriei de poli?ist coroborat cu stresul indus ?i îndeosebi de lipsa de solidaritate dintre poli?i?ti, pentru c? pe fiecare l-a interesat de el însu?i ?i a încercat s? se pun? la ad?postul lui Zeus.

  Desigur, la IPJ Gorj ca la fiecare inspectorat din ?ar? trebuie s? se îndeplineasc? sarcinile ?i obiectivele unit??ii. Pentru asta managerul trebuie s? g?seasc? modul cel mai potrivit de ai conduce pe poli?i?ti. Practic, conduc?torul trebuie s? fie corect ?i ferm, s? ?tie s? câ?tige încrederea poli?i?tilor în rela?iile de munc? ?i s?-i stimuleze pentru a lucra bine.

  Modul cum face, concret, fiecare manager pentru a fi ferm ?i corect este o decizie personal?, în func?ie de personalitatea sa precum ?i a celor condu?i, de gradul de instruire ?i educa?ie al conduc?torului, care nu are îns? dreptul s? confunde fermitatea cu arogan?a ?i neamprostia.

  Apreciem c? este mult mai simplu ca manager s? sprijini formarea de bune rela?ii de munc? ?i s?-i încurajezi pe poli?i?ti pentru îndeplinirea scopurilor ?i obiectivelor, trebuie ar?tat oamenilor c? e?ti entuziast ?i c? îi sprijini cu adev?rat în tot ceea ce intreprind.

  Domnul Caragea trebuie s? ?tie c? munca r?mâne de obicei pentru poli?i?tii care nu ?i-au atins înc? nivelul de incompeten?? ?i pentru asta trebuie s? fac? pe dracu-n patru ca s? renun?e la orgolii proste?ti ?i nem?surate ?i s? în?eleag? mai întâi cum îi poate stimula, motiva ?i convinge pe poli?i?ti pentru a-?i da toat? silin?a s? lucreze la capacitatea de care dispune fiecare.

  Modul în care sunt trata?i poli?i?tii are un efect direct asupra cantit??ii de efort pe care ei sunt preg?ti?i s? îl depun? pentru a realiza anumite lucruri.

  Managerii trebuie s? g?seasc? solu?ii s? creeze un climat propice de munc?, poli?i?tii s? vin? de pl?cere la serviciu, nu s? constituie un stres numai când se gândesc c? la serviciu dau iar peste „n?rodul” care le face via?a amar?, numai pentru faptul c? îl v?d ?i se streseaz?.

  Suntem absolut de acord c? nu to?i poli?i?ti reac?ioneaz? la fel la diferi?i stimuli, ?i tocmai de aceea un ?ef de inspectorat, chiar ?i domnul Caragea, trebuie s? ?tie c? exist? ?i modalit??i de lucru diferen?iate cu poli?i?tii, pentru c? de, fiecare individ are caracterul ?i personalitatea sa.

  De regul? în unele unit??i, dar în special la Gorj, se confund? personalitatea poli?istului cu indisciplina, ?i a?a se face c? la aceast inspectorat avem de-a face cu un num?r impresionant de cercet?ri prealabile. Probabil c? ?eful de acolo a?a în?elege motivarea, când aceasta constituie demotivare de-a binelea.

  Domnilor cel mai u?or este s?-l arunci pe un poli?ist în cercetare prealabil? pentru orice fapt? comis?, cu vinov??ie sau nu. De regul?, se spune cu mare u?urin??, las? c? se va vedea dac? este vinovat sau nu. Dar pune?i-v? în situa?ia unui poli?ist nevinovat, împotriva c?ruia s-a dispus cercetarea prealabil? ?i trebuie numai s? da?i cu subsemnatul ?i nu v-a?i sim?i bine.

  Ori, la Gorj asemenea practici sunt la ordinea zilei, c? e?ti vinovat sau nu hai la cercetare, ?i uite a?a se pierde ?i caracterul educativ al sanc?iunii disciplinare.

  Este bine ?tiut c? autoritatea nu se câ?tig? prin sanc?iuni disciplinare, ci mai degrab? prin competen?? ?i echilibru.

  Apreciem c? de cele mai multe ori, pentru unii poli?i?ti, o dojeneal? înseamn? mai mult decât aplicarea oric?rei sanc?iuni disciplinare.

  F?r? teama de a gre?i, afirm?m c? pentru comportamentul s?u, numai în rela?ia cu poli?i?tii, în fiecare zi pentru domnul Caragea ar trebui declan?ate „n” cercet?ri prealabile.

  Umilin?a la care sunt supu?i, zi de zi, poli?i?tii gorjeni numai a climat de munc? propice realiz?rii de performan?e nu seam?n?.

  Dac? frustr?rile le în?elegem, ne mir? comportamentul deplorabil fa?? de agen?ii de poli?ie, din mijlocul c?rora s-a ridicat. Oare a fost mai bun ca cei pe care îi p?store?te? Se pare c? nu, numai c? a ?tiut s? profite de ?ansa sa.

  O alt? meteahn? în actul managerial, care de fapt nu prea exist? la IPJ Gorj, const? în faptul c? acest domn Caragea, dac? totu?i poate fi numit domn, printre numeroasele apuc?turi ?i-a f?cut loc ?i prostul obicei de ai denigra ?i discredita pe poli?i?ti. Are o pl?cere teribil? s? arate unora din afara unit??ii cine este el în fa?a sa ?i îl apuc? adev?rate crize de isterie pe poli?i?tii care îi întâlne?te în cale, pân? ?i pe tinerii poli?i?ti care sunt în tutel?. Oare ce pot s? înve?e ei de la un asemenea specimen?

  Este interesant c? poli?i?tii de la Gorj s-au plâns la toate forurile tutelare ?i degeaba, ba dimpotriv? poli?i?tii care au fost intervieva?i de organele de control au fost da?i în primire lui Caragea ?i au r?mas sub presiunea lui.

  Pân? la urm? se pune întrebarea, cine pe cine a controlat ? Mai ales dac? se are în vedere ce spune gura târgului, c? pe unii care erau îndritui?i s? conduc? activit??ile de control iar fi sprijinit domn Caragea s?-?i construiasc? anumite vilu?e.Oare a?a o fi? R?mâne de v?zut.

  În final putem spune c? pentru domn Caragea managementul nu conteaz?, întrucât domnia sa în loc s?-?i perfec?ioneze bruma de cuno?tin?e manageriale, umbl? dup? rela?ii în mediul politic. Probabil st? la umbra politicului ?i îi sperie pe cei din MAI ?i IGPR cu aceast? umbr?, pentru c? sunt palavragii care se mai ?i laud? cu rela?iile nemaipomenite pe care le au cu persoane suspuse ?i influente. Aceast? strategie este aplicat? numai de oameni slabi, ne?tiutori de carte, chiar dac? unii sunt doldora de diplome de tot felul, cum pare a fi ?i mister Caragea.

  Este interesant cum un asemenea specimen a ajuns ?ef de inspectorat, sau s-a inspirat de la fanariotul IOAN VOD? CARAGEA care ?i-a cump?rat tronul ??rii Române?ti cu cele 8.000 de pungi cu galbeni, de, o fi nepot de v?r cu acesta. Sper?m s? nu aib? apuc?turile lui Vod? Caragea, care dup? ce s-a îmbog??it de-a binelea a fugit din ?ar?.

  Cu asemenea conduc?tori poli?ia va progresaaaaaaa…

  Biroul Operativ

  SED LEX

 3. Execu?iile oamenilor se face prin Justitie întrucât Crima Organizat? este prea organizat?.
  Gunoaiele mili?iilor conduse de Viorel Caragea atac? oamenii la ei acas?, oamenii opun rezisten?? la infrac?iuni, ulterior sunt pu?i sub acuzare, judeca?i ?i încarcera?i. Oamenii care protesteaz? sunt pu?i sub acuzare, judeca?i ?i încarcera?i.
  PÎCCJ nu se ostene?te în a recunoa?te înc?lcarea drepturilor, ci pactizeaz? cu mili?iile conduse de diver?i ofi?eri din cadrul IGPR.

 4. politisti din Gorj cei mai mici……. PLATESC si cei mare sunt ……LIBERI .

  Seful Serviciului Permise si Înmatriculari din Prefectura Gorj, comisarul Stefan Tacu, detine trei case, spatii comerciale si trei terenuri în Târgu Jiu, veniturile declarate nejustificând nici pe departe averea sa. Ca de obicei, comisarii anticoruptie de la structura teritoriala a Directiei Generale Anticoruptie nu misca niciun deget .

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.